กะปิ ลิงจ๋อไม่หลอกจ้าว

ชื่อหนัง : กะปิ ลิงจ๋อไม่หลอกจ้าว
คะแนน 8