โกยเถอะผีมาแว้ว

ชื่อหนัง : โกยเถอะผีมาแว้ว
คะแนน 7.5